Disclaimer DIMAGINI

Disclaimer DIMAGINI

Bij DIMAGINI koop je vertrouwd (online) exclusieve schoenen, tassen en accessoires.

DIMAGINI B.V.

Brugstraat 2

9711 HX Groningen

KvK-nummer: 64192180

Website: https://dimagini.nl

DIMAGINI B.V., hierna te noemen DIMAGINI, verleent jou bij deze toegang tot de website dimagini.nl en nodigt jou uit kennis te nemen van haar aanbod. DIMAGINI behoudt zich ten alle tijde het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Alle op onze website aangeboden foto’s, teksten en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. DIMAGINI kan getoonde materialen op elk gewenst moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling daarvan.

Gebruikers van dimagini.nl kunnen met uitzondering van hun eigen account zelf geen inhoud op de website plaatsen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, foto’s en andere geplaatste materialen liggen bij DIMAGINI. Het kopiëren, verspreiden en iedere andere vorm van het gebruik van onze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DIMAGINI, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is tevens ook niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, zonder schriftelijke toestemming van DIMAGINI.