Privacy beleid bij DIMAGINI

Privacy

Identiteit van de ondernemer

DIMAGINI B.V.

Bezoekadres: Brugstraat 2, 9711 HX Groningen

Postadres: Brugstraat 2, 9711 HX Groningen

Telefoonnummer: +31 (0)502 111932; bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 – 17:00

E-mailadres: info@dimagini.nl

KvK-nummer: 64192180

Btw-identificatienummer: NL855560101B01 (alle prijzen zijn inclusief 21% BTW)

Website

Dit is de website van https://dimagini.nl

Bij ieder bezoek aan onze DIMAGINI website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

1. uw e-mailadres als u deze aan ons communiceert;

2. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze website te gaan;

3. alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft;

4. alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt uitsluitend intern gebruikt. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij maken gebruik van cookies om:

1. uw persoonlijke voorkeuren te registreren;

2. informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;

3. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd

heeft om naar onze website te gaan;

4. u bij een volgend bezoek aan onze website op de hoogte te stellen van nieuwe

dingen waarin u wellicht interesse heeft;

5. uw activiteiten op onze website te registreren, om u bij uw volgend bezoek een

betere dienstverlening te kunnen bieden.

Partnerschappen

DIMAGINI B.V. heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Veiligheid

1. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

2. Wanneer wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

c. Op onze website hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze website.

Consumenteninformatie

DIMAGINI kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. Wanneer dit geval zich voordoet, zullen wij ten alle tijde contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u alvorens op de hoogte stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij onze bezoekers van https://dimagini.nl toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie dient u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde (email)adres.

Op verzoek bieden wij onze bezoekers van https://dimagini.nl de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Wanneer u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, dient u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde (email)adres.